สร้างแบบฟอร์ม

เว็บไซต์นั้นต่างจากเอกสารธรรมดา ตรงที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ เช่นการใช้ search (ค้นหา) ในเว็บไซต์ hellomyweb.com ช่องรับค่าของ search นั้นก็คือแบบฟอร์มใน html นั่นเอง

เมื่อได้รับค่าจากแบบฟอร์ม search แล้วที่ฝั่ง server จะนำไปประมวลผลต่อโดยจะมีโปรแกรม (CGI Program) ที่ใช้สำหรับประมวลผล CGI Program จะเขียนโดยใช้ภาษา PHP , ASP , Python และอื่นๆอีกมากมาย CGI Program ที่เราเขียนไว้จะรับค่าจาก search แล้วนำไปประมวลผลหาบทความที่ใกล้เคียงกับค่าที่รับไป

ในบทความนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องฟอร์ม ของ HTML แต่จะไม่ลงลึกไปถึงการเขียน CGI Program ซึ่งหาท่านสนใจ CGI Program ก็ให้หาอ่านจากหัวข้อของ PHP ในเว็บไซต์ของเราได้

รูปแบบของ form

<form>
    ชนิดของค่าที่รับเช่น text , password 
</form>


1. แบบฟอร์มรับค่าตัวอักษร
ในตัวอย่างเป็นการเขียน Text form ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลงไปได้ จะสังเกตุว่า ใน input tag จะมี Attibute name อยู่ซึ่งเราจะใช้ในการอ้างอิงเมื่อเขียน CGI Program เราสามารถกำหนดขนาดของ text form ได้โดย ใช้ Attibute คำสั่ง size="ขนาดที่ต้องการ"

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


2. แบบฟอร์มรับค่า password
ในตัวอย่างเป็นการเขียน Password form เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงไปในฟอร์มจะแสดงสัญลักษณ์ " ? " เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น password ที่เรากรอก

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


3. ratio form
ratio form เป็นฟอร์มที่ให้เลือกผลลัพธ์เพียงค่าเดียวเท่านั้น

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง4. Checkbox form
Checkbox เป็นฟอร์มที่ให้เลือกผลลัพธ์ได้หลายค่า

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


5. สร้างปุ่มยืนยันรับค่า
สังเกตุที่ search เป็นปุ่ม ปุ่มหนึ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วหรือเลือกเสร็จแล้วเราต้องการให้ส่งค่านี้ไปให้ CGI program ประมวลผล ปุ่มยืนยันจะใช้ในทุกฟอร์มของ html ซึ่งการส่งค่าไปประมวลผลจะมีด้วยการ 2 method คือ get , post ซึ่งเราจะพูดกันในหัวข้อของ PHP

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง6. drop down box
drop down เมนูในการเลือกข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ให้คุณเลือกข้อมูลได้ข้อมูลเดียว เหมาะกับการใช้กับข้อมูลที่มากๆ เช่น กรอกข้อมูลที่อยู่ โดยใช้ dropdown ให้เลือกจังหวัด

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง7. text area
text area เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากๆเช่น ที่อยู่

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง8. Fieldset
fieldset จะสร้างขอบให้ข้อมูลของคุณและมีหัวข้อให้ทำให้อ่าข้อมูลได้ง่ายขึ้น

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ