คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษร และแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวเอียง ตัวหนา หรือแบบอักษรแบบต่างนั้นมีเพื่อให้เราอ่านบทความได้ง่ายขึ้น หรือเป็นการเน้นคำ ซึ่งในบทนี้เราจะมาดูกันว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง

1. คำสั่งที่ใช้ในการจัดลักษณะตัวอักษร
ในหัวข้อนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบทั่วไปเช่นตัวเอียง ตัวหนา คำสั่งเราจะแบ่งได้เป็น 2 พวกดังนี้

1.1. แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏ เช่นตัวเอียง ตัวหนา

HTML รูปแบบที่แสดง
<B>
<I>
<S>
<Sub>
<Sup>
<U>
ตัวอักษรแบบตัวหนา (bold)
ตัวอักษรแบบตัวเอน (italic)
ตัวอักษรแบบตัวขีดฆ่า (strike)
ตัวอักษรแบบตัวห้อย (subscripted)
ตัวอักษรแบบตัวยก (superscripted)
ตัวอักษรแบบขีดเส้นใต้ (underline)


1.2. แบ่งตามการใช้งาน เช่น ใช้กับคำพูดหรือวลี ใช้กับข้อความที่สำคัญมาก

HTML รูปแบบที่แสดง
<Em>
<Stong>
<Ins>
<Del>
<Code>
<Address>
ใช้เน้นข้อความ คำพูดหรือวลี (emphasized)
ใช้เน้นข้อความที่สำคัญมากๆ (strong)
ใช้เน้นข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม (inserted)
ใช้บอกว่าข้อความนี้ถูกลบไปแล้ว (deleted)
ใช้บอกว่าข้อความที่เป็นโปรแกรม (computer code)
ใช้บอกว่าข้อความที่เป็นที่อยู่ (computer code)

B ให้ผลลัพธ์เหมือนกับ Strong เราจะเลือกใช้แบบใดก็ได้ ให้ผลลัพท์เหมือนกันแต่อาจจะมีความหมายในการใช้งานที่ต่างกัน

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


2. คำสั่งที่ทำให้รูปแบบตัวอักษรใน soure code เหมือนกับที่แสดงผล
Pre tag จะมีประโยชน์มากในการที่เราจะแสดงบทความที่มีเนื้อหามาก หรือ คัดลอกเนื้อหาจากที่อื่นมาทำให้เราไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยคำสั่ง br และใช้ในการแสดง source code ได้ดีอีกด้วย

รูปแบบของ Pre tag

<pre> ..... </pre>

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


3. คำสั่งแสดงสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ
สัญลักษณ์พิเศษบางตัวเช่น เครื่องหมายมากว่า (>) หรือ เครื่องหมายน้อยกว่า (<) ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ใช้ในภาษา HTML ด้วยทำให้ตัวอักษรที่อยู่ในเครื่องหมายเหล่านี้กลายเป็น Tag หมด หรือเครื่องหมายที่ไม่มีบนคีบอร์ด แต่ถ้าเราต้องการแสดงเครื่องหมายเหล่านี้เราต้องใช้ Entity Name แทน ตามแบบด้านล่าง

Character Entity Name
© & copy ; COPYRIGHT SIGN
® & reg ; REGISTERED SIGN
& trade ; TRADE MARK SIGN
> & gt ; GREATER-THAN SIGN
< & lt ; LESS-THAN SIGN
; & semi ; SEMICOLON
& & amp ; AMPERSAND
" & quot ; QUOTATION MARK
# & num ; NUMBER SIGN
& starf ; BLACK STAR
& star ; WHITE STAR
& check ; CHECK MARK
& cross ; BALLOT X
& nbsp ; SPACE
& larr ; LEFTWARDS ARROW
& uarr ; UPWARDS ARROW
& rarr ; RIGHTWARDS ARROW
& darr ; DOWNWARDS ARROW
& euro ; EURO SIGN
& xdtri ; WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
& sum ; N-ARY SUMMATION
& numero ; NUMERO SIGN
& copysr ; SOUND RECORDING COPYRIGHT
นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ