พื้นฐาน HTML

พื้นฐาน HTML
เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หากต้องการทำเว็บไซต์ห้ามพลาด เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เป็นเว็บไซต์ที่เราเห็นมาจาก HTML

โครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก HTML ทุกสิ่งที่อย่างที่เราเห็นในเว็บไซต์มาจาก HTML เราใช้มันกำหนดหน้าตาของเว็บไซต์ร่วมกับ CSS จริงๆแล้วจำเป็นต้องใช้ ทั้ง HTML และ CSS ร่วมกันในการทำเว็บไซต์ โดยใช้ HTML เหมือนโครงสร้างของเว็บไซต์และใช้ CSS มาจัดหน้าตา สี รูปร่าง และตำแหน่งของมัน

พื้นฐาน HTML

เริ่มต้นด้วยการสร้างตาราง, ใส่รูป, สร้างลิงก์ในเว็บไซต์ และคำสั่งที่ใช้ในการจัดหน้าของเว็บไซต์