web server , web hosting

web server ความจริงแล้วมีความหมายอยู่ 2 อย่างคือ

1. เป็นโปรแกรม ที่คอยให้บริการในการส่งข้อมูล ต่างโดยใช้ Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงในส่วนนี้กัน

จากที่เราทราบอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตคือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยเราจะเรียกคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาว่า Host หรือ เครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะทำหน้าที่คอยให้บริการ (serv) จ่ายข้อมูลต่างๆ ทำให้บางครั้งเราก็เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้ว่า Server ซึ่ง Server ของเราเน้นให้บริการเกี่ยวกับเว็บ เราจึงเรียกว่า web server

ซึ่งในการทำงานเกี่ยวกับเว็บตัว web server ก็จะส่งข้อมูล (web page) ที่เราได้สร้างขึ้นมาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ขอข้อมูล เช่นเมื่อเราพิมพ์ www.hellomyweb.com ผ่านโปรแกรม web browser จากนั้น web browser ก็จะหาข้อมูลว่าเครื่องใดที่เป็น web server ของ www.hellomyweb.com และเมื่อเจอเครื่องนั้นแล้วก็จะเปิดไฟล์ home page (index) ขึ้นมาแสดง

คุณอาจเคยได้ยินชื่อ web hosting กันบ้างซึ่งเราอาจหมายถึงผู้ที่ให้บริการให้เช่า server นั่นเอง

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ