อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือ ระบบที่ต่อคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกนับร้อยนับพันล้านเครื่องเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมต่อนี้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อมูลหากันได้ ทำให้เกิดบริการต่างๆขึ้นมา เช่น อีเมล์ , การสนทนาออนไลน์ (VoIP) , Chat , การส่งไฟล์หากัน และที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำคือ เว็บ

อินเทอร์เน็ต มีต้นกำหนดจากการที่สหภาพโซเวียต USSR สามารถปล่อยดาวเทียมชื่อ Sputnik สู่อวกาศได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการกดดันให้ สหรัฐอเมริกา ต้องสร้างหน่วยงานชื่อ Advanced Research Projects Agency (ARPA) สังกัดกระทรวงกลาโหม ในปี 1958 เพื่อกลับมาเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีอีกครั้ง ซึ่งหน่วยงาน ARPA นี่เองที่ทำให้เกิดระบบอินเตอร์เน็ตขึ้นมา ในปี 1969 โดยใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ต่อมาก็ถูกนำมาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมต่อระหว่างมหาลัย 4 แห่ง คือ University of California at Los Angeles ,University of California at Santa Barbara , Stanford Research Institute และ University of Utah และได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน เกิดเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องทั่วโลกเข้าด้วยกัน

การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เราจำเป็นต้องตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเหมือนกับชื่อของคน เพื่อให้คอมพิวเตอร์ด้วยกันรู้ว่าเราต้องการจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดในเครือข่ายกันแน่ ซึ่งด้วยเหตุนี้เองทำให้ต้องใช้ระบบ TCP/IP เพื่อให้ทราบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ชื่ออะไรกันแน่ โดยจะให้ตัวเลข 4 ชุดด้วยกัน เช่น 66.45.252.307 แทนชื่อของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ