Domain name (ยกตัวอย่างเช่น www.hellomyweb.com) เปรียบเสมือนทะเบียนบ้านของเรา ซึ่งจะบอกให้คนอื่นเข้ามาที่บ้านของเราถูกต้อง ดังนั้นจึงซ้ำกันไม่ได้ ในบทนี้เราจะมาดูรายละเอียดของ Domain name กัน

จากบทความที่ผ่านๆมาทำให้เราทราบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง web server ก็อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตด้วย ซึ่งการติดต่อกันต้องใช้ IP แทนชื่อของคอมพิวเตอร์แต่ละตัว แล้ว Domain name ละเกี่ยวอะไรด้วย

ความจริงแล้ว Domain name ก็คือ IP Address นั่นเอง ซึ่งเราอาจจะลองพิมพ์ 72.14.235.147 แทนการพิมพ์ www.google.co.th ก็สามารถเปิดเว็บ google ได้เช่นเดียวกัน เหตุที่เราต้องใช้ Domain name แทน IP Address เพราะว่า

1. จำได้ง่ายกว่า

2. สามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอะไร

3. เมื่อคุณย้าย web server ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ Domain name

เราอาจงงว่าทำไมเปลี่ยน server แล้วทำไมถึงไม่ต้องเปลี่ยน Domain name เพราะว่า IP address ของเครื่องเปลี่ยน Domain name ก็ต้องเปลี่ยนด้วยสิ ซึ่งจริงแล้วนั้น Domain name เป็นชื่อที่ถูกเก็บไว้ที่ DNS server ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลไม่ให้ชื่อ domain name ซ้ำกัน เหมือนกับทะเบียนบ้านนั่นเอง ซึ่งผู้ดูแลจะรับหน้าที่ในการจด domain name ให้เราโดยเราจะต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ดูแลเป็นรายปี

ซึ่งผู้ดูแลจะนำชื่อ Domain name ของเราไปเก็บไว้ที่ DNS server เมื่อมีการเรียกใช้ก็จะบอก IP Address ของเครื่อง web server ของเราไป ยกตัวอย่าง

เราใช้ web brower ในการเปิดเว็บ www.hellomyweb.com web browser ของเราก็จะส่งข้อมูลไปขอ IP address ของชื่อ www.hellomyweb.com จาก DNS server ต่อจากนั้น DNS server ก็จะส่ง IP address ของ web server เว็บ www.hellomyweb.com มาให้ web browser หลังจากนั้นก็จะทำการติดต่อกับ web server เพื่อให้ส่งไฟล์มาให้เราต่อไป

โครงสร้างของ domain name เป็นดังนี้

www.sub.hellmyweb.com

โครงสร้างประกอบด้วย 3 ระดับดังนี้

1. โดเมนระดับบนสุด (Top-level Domain) ตามตัวอย่างคือส่วน .com

2. โดเมนระดับรอง (Second-level Domain) ตามตัวอย่างคือ hellomyweb

3. โดเมนย่อย (Sub domain) ตามตัวอย่างคือ subโดเมนลำดับบนสุดนั้น ได้มีการกำหนดชื่อเฉพาะซึ่งระบุรายละเอียดของกลุ่ม ดังนี้

.mil แทนกลุ่มของหน่วยงานทางทหารของสหรัฐเมริกา

.gov แทนกลุ่มของหน่วยงานของรัฐบาล

.com แทนกลุ่มขององค์กรหรือบริษัทเอกชน

.net แทนองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย

.edu แทนสถาบันการศึกษา

.org แทนองค์กรหรือสมาคมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยไม่ได้หวังผลกำไร

.xx ใช้ตัวอักษร 2 ตัวแทนชื่อประเทศ เช่น .th หมายถึงประเทศไทยต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มของ โดเมนลำดับบนสุดอีก 7 กลุ่มคือ

.firm แทนองค์กรหรือบริษัทห้างร้านทั่วไป

.store แทนบริษัทที่มีธุรกรรมทางการค้า

.web แทนเว็บไซท์ที่ให้ข้อมูลต่างๆ

.arts แทนกลุ่มที่มีกิจกรรมทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม

.rec แทนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านนันทนาการ

.info แทนองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล

.nom สำหรับบุคคลทั่วไป

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ