การใส่รูปในเว็บเพจ

ในบทความนี้จะเป็นการลองใส่รูปในเว็บเพจดู โดยให้เราหารูปอะไรก็ได้ในเครื่อง และ copy ให้ไปอยู่ใน folder เดียวกับไฟล์ index.html ที่เราได้ลองสร้างมาจากบทความแรก โดยรูปที่บทความนี้ใช้เป็นรูปในงานราชพฤกษ์ ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ และมีชื่อรูปว่า 1.jpg

ให้เราเปิด notepad โดยไปที่ file > open และเลือกไฟล์ index.html ที่เราทำไว้จากบทความที่ผ่านมา

พิมพ์ข้อความตามด้านล่างนี้ โดยในส่วนของ <img src = "1.jpg"> ชื่อรูปที่นำมาใช้เป็น 1.jpg แต่ในส่วนของคุณก็เปลี่ยนเป็นชื่อรูปของคุณเอง

<html> <head> <title>ทดลองใส่รูปในเว็บไซต์</title> </head> <body> เที่ยวงาน ราชพฤกษ์ <br> บรรยากาศภายในงาน <br> <img src = "1.jpg"> </body> </html>

ซึ่งจะได้ผลตามรูปด้านล่าง

เราจะเห็นได้ว่ามี source code ใหม่เพิ่มขึ้นมาคือ

<img src = "1.jpg"> เป็น code ที่ใช้ในการแสดงภาพ

<br> เป็น code ที่ใช้ในสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่

ซึ่งเราอาจทดลองเอา <br> ที่อยู่ระหว่างประโยค เที่ยวงาน ราชพฤกษ์ และประโยค บรรยากาศภายในงาน ออกและกด save ที่ notepad

จากนั้นเราก็ไปดูผลที่ internet explorer (Web browser) ของเรา และทำการกด F5 หรือ กด Refresh เพราะ Web browser ยังแสดงผลที่เกิดจากการเปิดไฟล์ index.html ครั้งแรกอยู่ จากรูปจะเห็นว่าผลที่แสดงต่างจากเดิม โดยจะไม่มีการเว้นบรรทัดระหว่าง เที่ยวงาน ราชพฤกษ์ และ บรรยากาศภายในงาน

web browser ไม่ได้แสดงผลในครั้งแรกที่เราเปลี่ยนแปลงไฟล์ index.html ก็เพราะว่า web browser เปิดไฟล์ index.html และแสดงผลค้างไว้ จะไม่มีการเรียกไฟล์ index.html มาอ่านซ้ำระหว่างที่มีการแสดงผล ดังนั้นเราต้องทำการกด Refresh หรือ F5 เพื่อให้ web browser ทำการเรียกไฟล์ index.html มาแสดงผลใหม่


เราอาจลองเพิ่มรูปโดย การเพิ่มบรรทัดของ <img src = "ชือรูปของคุณ"> เข้าไปอีกก็ได้ บทความนี้ก็จบเพียงแค่นี้ บทความต่อไปจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงไฟล์เข้าด้วยกัน ( การสร้าง LINK )

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ