ปรับแต่งเว็บเพจด้วย Page Properties

การใช้งานเครื่องมือ Page Properties สามารถทำได้ดังนี้

1.เปิดเว็บเพจที่ต้องการปรับแต่ง

2.ไปที่ Menu เลือก Modify > Page Properties

3.จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูปด้านล่าง


ทดลองเปลี่ยน พื้นหลัง , ชนิดของ font , สีของตัวอักษร , ระยะห่างของวัตถุกับหน้าเว็บเพจ

1.เปิดหน้าเว็บเพจที่ต้องการปรับแต่ง

2.ไปที่ Menu เลือก Modify > Page Properties

3.จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูปด้านล่าง

4.ที่ categoty ทางซ้ายมือเลือก appearance จะมีหน้าจอให้ปรับดังรูป

รายละเอียดต่างๆของเครื่องมือมีดังนี้

1. Page font ใช้ปรับแต่งชนิดของ font ที่แสดงผล ด้านหลังจะมีสัญลักษณ์ B (ทำให้แสดงผลในหน้านี้เป็นตัวหนาทั้งหมด) และ I (ทำให้แสดงผลในหน้านี้เป็นตัวเอียงทั้งหมด) สามารถเลือกคลิกได้

2. Size ในช่องนี้คือขนาดของตัวอักษรที่จะแสดงในเว็บเพจ

3. Text color ใช้กำหนดสีของตัวอักษรที่จะแสดงในเว็บเพจ โดยคลิกที่กล่องสีเหลี่ยมจะมีสีให้เลือก

4. Background Color ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ โดยคลิกที่กล่องสีเหลี่ยมจะมีสีให้เลือก

5. Background image ใช้กำหนดภาพพื้นหลังของเว็บเพจ โดยคลิกที่ Browse จะมีหน้าต่างให้เลือกภาพที่จะใช้แสดงเป็นพื้นหลัง

6. Repeat ใช้กำหนดการแสดงผลของภาพพื้นหลัง โดยมีคำสั่งดังนี้

1.no-repeat ให้แสดงผลภาพพื้นหลังเพียงครั้งเดียว

2.repeat ให้แสดงผลภาพพื้นหลังซ้ำกันหลายๆครั้งจะเต็มพื้นที่เว็บเพจ

3.repeat-x ให้แสดงผลภาพพื้นหลังซ้ำกันเฉพาะในแนวนอนเท่านั้น

4.repeat-y ให้แสดงผลภาพพื้นหลังซ้ำกันเฉพาะในตั้งนอนเท่านั้น

7. Margin เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดระยะห่างของตัวอักษร และภาพ กับเว็บเพจ มีรายละเอียดดังนี้

1. left margin กำหนดให้วัตถุทุกอย่างห่างจากขอบเว็บเพจทางซ้ายเป็นระยะที่เรากำหนด

2. right margin กำหนดให้วัตถุทุกอย่างห่างจากขอบเว็บเพจทางขวาเป็นระยะที่เรากำหนด

3. top margin กำหนดให้วัตถุทุกอย่างห่างจากขอบเว็บเพจด้านบนเป็นระยะที่เรากำหนด

4. bottom margin กำหนดให้วัตถุทุกอย่างห่างจากขอบเว็บเพจด้านล่างเป็นระยะที่เรากำหนด

คลิกโอเค เว็บเพจก็จะปรับหน้าตามที่เราได้ตั้งไว้


เปลี่ยนสีของตัวอักษรที่เป็น Hyperlink

เราสามารถเปลี่ยนสี ขนาด การขีดเส้นใต้ ของตัวอักษรที่เป็น Hyperlink ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เปิดหน้าเว็บเพทที่ต้องการปรับแต่ง

2. ไปที่ Menu เลือก Modify > Page Properties

3. จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูปด้านล่าง

4. ที่ categoty ทางซ้ายมือเลือก link จะมีหน้าจอให้ปรับดังรูป

รายละเอียดต่างๆของเครื่องมือมีดังนี้

1. Link font เป็น font ที่จะใช้แสดงตัวอักษรที่เป็น hyperlink ด้านหลังจะมีสัญลักษณ์ B (ทำให้ตัวอักษรที่เป็น hyperlink เป็นตัวหนาทั้งหมด) และ I (ทำให้ตัวอักษรที่เป็น hyperlink เป็นตัวเอียงทั้งหมด) สามารถเลือกคลิกได้

2. Size ปรับขนาดของตัวอักษรที่เป็น hyperlink

3. การปรับสีของ hyperlink เมื่ออยู่ในสถานะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

1.Link Color เป็นสีที่ใช้แสดง Hyperlink ที่เรายังไม่เคยคลิกเปิดดู

2.Visited Links เป็นสีที่ใช้แสดง Hyperlink ที่เราเคยคลิกเปิดดูแล้ว

3.Rollover Links เป็นสีที่ใช้แสดง Hyperlink เมื่อมีเมาส์วางอยู่ด้านบน

4.Active Links: เป็นสีที่ใช้แสดง Hyperlink เมื่อเราคลิกที่ hyperlink

4.ปรับการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink มีรายละเอียดดังนี้

1.Always underline ให้แสดงเส้นใต้ในทุกกรณี

2.Never underline ไม่แสดงเส้นใต้ในทุกกรณี

3.Show underline only on rollver แสดงเส้นใต้เฉพาะตอนที่มีเมาส์อยู่ด้านบนเท่านั้น

4.Hide underline on rollver ปรกติจะแสดงเส้นใต้ แต่เมื่อเมาส์อยู่ด้านบนไม่ต้องแสดงเส้นใต้

คลิกโอเค Hyperlink ก็จะปรับหน้าตามที่เราได้ตั้งไว้

จริงๆแล้วการตั้ง page properties เป็นการกำหนด CSS ในเว็บเพจนั้นเองเราสามารถดูรายละเอียด CSS ที่เรากำหนดได้ที่ code หรือที่ vertical docking panel ในหัวข้อ CSS ดังรูปด้านล่าง(สามารถศึกษาเรื่อง CSS เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา)


นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ