ใส่ข้อความในเว็บเพจด้วย Dreamweaver

เริ่มต้นด้วยการสร้างหน้าเว็บเพจ การสร้างเอกสารใหม่ของ dreamweaver นั้นทำได้ง่ายมากเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นว่ามีหน้าจอดังภาพ เราสร้างเอกสารได้จากหน้าจอนี้ดังรูป

จากหน้าจอจะเห็นว่ามีชนิดไฟล์มากมายที่เราสามารถสร้างได้ แต่ในบทนี้จะขอพูดถึงแค่ HTML เท่านั้น

นอกเหนือจากการใช้หน้าจอเริ่มต้นเมื่อเปิดโปรแกรมเรายังสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ด้วยการไปที่ Menu เลือก File > New Document จะมีหน้าจอให้เลือกดังรูปด้านล่าง เลือก Blank Page > HTML

เลือก Create จะได้เอกสาร HTML ขึ้นมา ให้เรา save ทันทีโดยไปที่ Menu เลือก File > save

การตั้งชื่อให้กับเว็บเพจ

การตั้งชื่อให้กับเว็บเพจนั้นจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และการตั้งชื่อห้ามมีการเว้นวรรคในชื่อ เราอาจใช้เครื่องหมาย underscore (_) หรือ hyphen (-) แทนการเว้นวรรคได้

หน้าหลักที่จะต้องมีในเว็บไซต์คือหน้า index.html หน้านี้เปรียบเสมือนกับสารบัญของเว็บไซต์ เมื่อเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หน้า index.html จะถูกนำมาแสดงเป็นหน้าแรก


เริ่มต้นใส่เนื้อหาให้เว็บเพจ การใส่เนื้อหานั้นทำได้ง่ายมาก แค่เราคลิกที่ Document window ก็สามารถพิมพ์เนื้อหาลงไปได้เลย ดังตัวอย่างพิมพ์ข้อความว่า ท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อเป็นหัวข้อของเว็บเพจอันนี้การสร้างหัวข้อให้กับเว็บเพจ

จากเนื้อหา HTML เราทราบอยู่แล้วว่าการสร้างหัวข้อให้กับข้อความนั้น เราจะให้คำสั่ง <h1>หัวข้อขนาดใหญ่มาก</h1> , <h2>หัวข้อขนาดเล็กลงมา</h2> การใส่หัวข้อให้กับเว็บเพจนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่หลายคนมักละเลยเรื่องนี้ Search Engine หลายแห่ง เช่น Google นั้นจะให้ความสำคัญกับคำที่เป็นหัวข้อของแต่ละเว็บเพจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่อยู่ใน <h1>

เราสามารถสร้างหัวข้อใน dreamweaver ได้โดย

1.เลือกที่คำที่ต้องการให้เป็นหัวข้อ

2.ไปที่ Property inspector จะมีคุณสมบัติของตัวอักษรให้เราเลือก ให้เราดูที่ Format จะมีรายการหัวข้อขึ้นมาให้เลือก ดังรูป


เปลี่ยน font และขนาดตัวอักษร

เราสามารถเปลี่ยน font ที่ใช้ในการแสดงตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรได้ โดย

1.เลือกตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน

2.ไปที่ Property inspector เลือก font จะมีรายการแสดงชื่อ font มากมายให้เลือก

3.การปรับขนาดก็ไปที่ size แล้วเลือกขนาดที่เราต้องการได้ทันที


สามารถเปลี่ยน font ในรายการที่แสดงอยู่ได้โดยคลิกที่ท้ายของรายการจะมีหัวข้อ Edit font list สามารถปรับเปลี่ยนรายการได้

** หมายเหตุ ** font ที่ใช้แสดงผลนั้นจะถูกดึงมาจากเครื่องของผู้ที่มาเปิดเว็บของเรา ถ้าเครื่องนั้นไม่มี font ที่เรากำหนดไว้ก็จะไม่แสดงผลตามที่กำหนด ดังนั้นควรกำหนด font ที่มีอยู่ในทุกเครื่อง เช่น

ระบบปฏิบัติการ window จะมี Tahoma

ระบบปฏิบัติการ linux จะมี loma

การขึ้นย่อหน้าใหม่ หรือเริ่มบรรทัดใหม่

ในการขึ้นบรรทัดใหม่ทำได้ดังนี้

1.กด Enter เพื่อทำการขึ้นบรรทัดใหม่ ตัวอักษรที่เราพิมพ์มาทั้งหมดจะอยู่ใน <p> </p> โดยอัตโนมัติ

2.กด shift + enter จะทำการแทรก <br /> ใน code

ในส่วนของการแสดงผล <p> </p> จะทำให้ความห่างของบรรทัดมีมากว่าการใช้คำสั่ง <br>

เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวกับตัวอักษร ก็มีการใช้งานเหมือนกับตัวอย่างข้างบนทั้งหมด

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ