สร้าง Hyperlink

เว็บไซต์ประกอบด้วยไฟล์หลายไฟล์มารวมกัน ทั้งเว็บเพจ รูป วีดีโอ เสียง ในบทความนี้จะทำ link เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์กัน

สร้างลิงค์ในเว็บไซต์เดียวกัน

เป็นการสร้างลิงค์หากันในเว็บไซต์เดียวกัน จากเว็บเพจหนึ่งไปอีกเว็บเพจหนี่ง ขั้นตอนการสร้างมีขั้นตอนดังนี้

1.เปิดหน้าเอกสารที่ต้องการสร้างลิงค์ ใน Dreaweaver

2.เลือกตัวอักษร หรือรูปภาพ ที่ต้องการให้เป็นลิงค์ จากนั้นไปที่สัญลักษณ์ตามภาพ

3.จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป

3.1 ช่อง Text คือคำที่เราเลือกไว้ให้เป็นลิงค์

3.2 ช่อง link คือ ไฟล์ที่เราต้องการลิงค์ไป โดยการคลิกที่รูป folder สีเหลืองด้านหลัง ไฟล์ที่ลิงค์ไปจะเป็นเว็บเพจ ไฟล์รูป หรือเป็นไฟล์อะไรก็ได้ที่อยู่ใน local root folder

3.3 ช่อง Target มีรายละเอียดดังนี้

1.target='_blank' เป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าใหม่

2.target='_parent' เป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าเดิม (ถ้าไม่เลือกจะเป็นค่านี้อัตโนมัติ)

3.target='_self' เป็นคำสั่งให้เปิด link ใน frame ปัจจุบัน (อ่านรายละเอียดในหัวข้อเรื่อง frame)

4.target='_top'เป็นคำสั่งให้เปิด link ทับหน้าเดิมทั้งหมด ซึ่งจะปิด frame ทั้งหมดเช่นเดียวกัน (อ่านรายละเอียดในหัวข้อเรื่อง frame)

4.คลิกโอเคก็จะสร้างลิงค์เรียบร้อย


สร้างลิงค์ในหน้าเดียวกัน

เว็บเพจบางหน้าที่มีเนื้อหาเยอะมากๆ ทำให้ผู้อ่านหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้ยาก ดังนั้นเราจึงทำ link ภายในหน้าเอาไว้ เพื่อให้สามารถหาเนื้อหาอ่านได้ง่ายขึ้น ถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้เปิด wikipedia.org ดูจะเห็นว่ามี link ภายในเว็บอยู่ในหน้าที่เนื้อหาเยอะมากๆ

1.เปิดหน้าที่เราต้องการให้มีลิงค์ภายในหน้าเดียวกัน

2.เลือกจุดที่ต้องการให้ลิงค์ไป ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวหนังสือ หรือภาพ ใช้แค่จุดในเว็บเพจนั้น เช่นลิงค์ไปบรรทัดสุดท้ายของหน้า ก็ให้คลิกเมาส์บริเวณที่ต้องการจะลิงค์ไป

3.ไปที่ Insert > Named Anchor จะมีหน้าต่างขึ้นมากให้ใส่ชื่อของจุดลิงค์ ชื่อที่ใส่จะต้องเป็นชื่อที่ไม่มีการเว้นวรรค เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามมีจุดต่างๆ เราจะสร้างจุดลิงค์ภายในหน้ากี่จุดก็ได้แต่ห้ามชื่อซ้ำกัน

4.คลิก OK จะมีสัญลักษณ์ แสดงในจุดที่เราเลือก ถ้าไปดู Code จะเห็นดังนี้ <A NAME=?ชื่อที่ตั้ง?></A>

5.เลือกตัวอักษร หรือรูปภาพ ที่ต้องการจะทำเป็นลิงค์

6.ที่ Property inspector จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ ให้ลากไปยังจุด ก็จะสร้างลิงค์ได้เรียบร้อยสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

1.เปิดหน้าที่ต้องการสร้างลิงค์ขึ้นมา

2.เลือกตัวอักษร หรือรูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์

3.ที่ Property inspector ให้ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการลิงค์ไป เช่น ในรูปเลือกภาพเป็นลิงค์

1.ช่องลิงค์ใส่ http://www.hellomyweb.com (ต้องใส่ http:// หน้าเว็บที่ต้องการลิงค์ไปด้วย)

2.จากนั้นที่ช่อง border ให้ใส่ค่า 0 เพื่อไม่ให้มีขอบรูปเมื่อรูปเป็นลิงค์

แค่นี้ก็สามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น และไฟล์ต่างๆในเว็บไซต์ของตัวเองได้แล้ว

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ