การใช้งาน CSS

ในบทที่แล้วหลังจากที่เราลองเขียน CSS กันดูแล้ว ในบทนี้จะเป็นการกำหนดค่า CSS style ให้วัตถุของเรา

กำหนดรูปแบบ CSS ให้กับเว็บเพจ

ในกรณีที่ใช้ External CSS อย่าลืมลิงค์ไฟล์มาที่เว็บเพจก่อน


1. เปิดเว็บเพจที่เราต้องการกำหนดรูปแบบ CSS ให้

2. เลือกวัตถุที่เราต้องการกำหนดรูปแบบ CSS ให้ ดังตัวอย่างเป็นการกำหนดรูปแบบ CSS ให้กับตัวอักษร จากนั้นก็ไปที่ Property inspector ในช่อง style เลือกรูปแบบที่เราได้ทำการเขียนไว้

หรืออาจใช้วิธีนี้ ไปเลือกวัตถุที่ต้องการกำหนด CSS จากนั้นคลิกขวาที่ status bar ดังรูปยกเลิกรูปแบบ CSS

ถ้าเราต้องการยกเลิกรูปแบบ CSS ที่กำหนดให้วัตถุ ให้ทำดังนี้

1. เลือกวัตถุที่เราได้ทำการกำหนด CSS แล้ว

2. ไปที่ status bar ดังรูป จากนั้นคลิกขวา ดังตัวอย่าง เลือก set class > none ก็จะสามารถยกเลิกการกำหนดรูปแบบได้แล้ว

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ