สร้าง frame ด้วย dreamweaver

ขั้นตอนการสร้าง frame

1. เปิดไฟล์ html ใหม่ขึ้นมา

2. จากนั้นคลิกที่ปุ่มตามรูปดังตัวอย่างเราจะสร้าง frame ทั้งหมด 3 frame เมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วจะเป็นดังรูปด้านล่างถ้าเรามองไม่เห็นขอบของ frame ดังรูปด้านบนให้ไปที่ view > visual aid > frame borders

3. เราสามารถเลือก frame ที่ต้องการ และพิมพ์เนื้อหา หรือใส่รูปลงไปใน frame นั้นได้เลย ดังรูป


4. เมื่อเราเขียนเนื้อหาใน frame ใดเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ file > save frameในตัวอย่างเรากำลังเขียนส่วน topframe เมื่อ save เราก็ให้ชื่อไฟล์ว่า topframe.html

ให้เราทำแบบนี้ในทุก frame ที่เหลือ จะได้ file มาทั้งหมด 3 ไฟล์ ได้แก่

1. topframe.html

2. leftframe.html

3. mainframe.html

5. เมื่อเราเขียนทุก frame เรียบร้อยแล้วจะทำการ save หน้าเว็บเพจ ให้เราไปที่ file > save all เพื่อเป็นการ save หน้าหลักในการแสดงผล โดยเราจะ save ในชื่อ index.html

เท่านี้เราก็จะได้ file ทั้งหมด 4 ไฟล์ด้วยกัน ได้แก่

1. topframe.html

2. leftframe.html

3. mainframe.html

4. index.html

โหลดไฟล์ตัวอย่างการใช้งาน frame

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ