Type category

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSS

ในบทก่อนเราได้ลองเขียน CSS กันแบบคร่าวกันแล้ว ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดในส่วนของ Type category กัน รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างของ Type categoryรายละเอียดในหมวด Type category

1. Font กำหนดรายชื่อของ font ที่จะแสดง เราสามารถแก้ไขรายชื่อได้โดยเลือกที่ Edit font list ... ตัวเลือกด้านล่างสุด อย่าลืมว่า font ที่เรานำมาใช้จะต้องเป็น font ที่ใช้กันแพร่หลาย
ถ้าเรากำหนด font ที่คนอื่นไม่มี การแสดงผลก็จะไม่สามารถแสดงผลใน font ที่เรากำหนดได้

2. Size กำหนดขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการแสดงผล

3. Style กำหนดรูปแบบของตัวอักษร เช่น italic ตัวเอียงเป็นตัน , normal ตัวปรกติ

4. Line Height กำหนดความสูงระหว่างบรรทัดของข้อความ

5. Decoration กำหนดรูปแบบของตัวอักษรที่แสดงเช่น

underline แสดงตัวอักษร มีเส้นใต้

overlline แสดงตัวอักษร มีเส้นเหนือตัวอักษร (ไม่แสดงผลในหน้าเสมือนของ dreamweaver)

line - through แสดงตัวอักษรขีดฆ่า

blink ตัวอักษรกระพริบ (ไม่แสดงผลในหน้าเสมือนของ dreamweaver)

none แสดงตัวอักษรปรกติ

การขีดเส้นใต้ตัวอักษรที่ไม่ใช่ link ไม่เป็นที่นิยมเพราะจะทำให้สับสนระหว่าง ตัวอักษรปรกติ กับ ตัวอักษรที่เป็น hyperlink

6. Weight กำหนดความหนาของตัวอักษร

7. Variant กำหนดตัวพิมพ์ใหญ่ ในตัวหนังสือภาษาอังกฤษ

8. Case กำหนดตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่เริ่มต้นเนื้อหา หรือเนื้อหาตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

9. Color กำหนดสีให้ตัวอักษร

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ