การแยก และผสาน ช่องของตาราง

เราสามารถเพิ่มจำนวนช่องให้มากขึ้น หรือลดจำนวนช่องให้น้อยลงได้ ในแถวหรือหลักของตาราง ดังภาพตัวอย่าง

การผสานช่องจากช่องเดิมที่มีอยู่ ในตัวอย่างเป็นการผสานช่องในแถวเดียวกัน

เราสามารถผสานช่อง marging cells โดยการ

1.เลือกช่องที่ต้องการผสาน โดยการคลิกเมาส์แล้วลากผ่านช่องที่ต้องการให้ผสานกัน

2.คลิกที่สัญลักษณ์ทางซ้ายล่างดังรูป

การแยกช่องจากช่องเดิมที่มีอยู่ ในตัวอย่างเป็นการแยกจำนวนช่องในแถว (rows) ให้มากขึ้น

เราสามารถแยกช่อง splitting cells โดยการ

1.เลือกช่องที่ต้องการแยก

2.คลิกที่สัญลักษณ์ทางซ้ายมือดังรูป3.จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพให้เราเลือกว่าต้องการแยกใน แถว หรือ หลัก และแยกเป็นกี่ช่อง
นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ