กำหนดคุณสมบัติช่อง table cells

กำหนดคุณสมบัติช่องในตารางเมื่อเราเลือกช่องในตาราง ไม่ว่าจะช่องเดียว หรือหลายช่องแต่ไม่ใช่ทั้งตาราง Property inspector จะเปลี่ยนไปดังรูปจะมีคุณสมบัติให้เราเปลี่ยนได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ปุ่มผสานช่อง Merge Cells จะใช้งานได้เมื่อเลือกช่อง มากว่า 1 ช่อง2.ปุ่มแยกช่อง Split Cell จะใช้งานได้เมื่อเราเลือกช่อง เพียงช่องเดียว3.Horz ใช้จัดตำแหน่งของวัตถุในแนวราบ เช่น ชิดซ้าย , ชิดขวา , จัดเข้ากลาง

4.Vert ใช้จัดตำแหน่งของวัตถุในแนวตั้ง เช่น บน , ล่าง

5.W กำหนดความกว้างของช่อง

6.H กำหนดความสูงของช่อง

7.No Wrap ตามปรกติตัวอักษรจะขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้ายาวเกินกว่าความยาวของตาราง แต่ถ้าเลือก no wrap จะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่

8.Header ทำให้ช่องนั้นเป็นหัวข้อของตาราง แสดงตัวหนา <th>

9.Bg (Image) ใส่ภาพพื้นหลังช่อง

10.Bg (Color) ใส่สีพื้นหลังช่อง

11.Brdr (Color) เปลี่ยนสีขอบ

เราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกันหลายๆช่องโดย เลือกช่องที่เราต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ จากนั้นคลิกขวาจะมีเครื่องมือดังรูป

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ