Spry Collapsible Panel

ในกรณีที่เรามีข้อมูลมากๆที่จำเป็นจะต้องแสดงในหน้าเดียว การใช้ Spry Collapsible ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแบ่งการแสดงข้อมูลเป็นหัวข้อ

ขั้นตอนการใช้งาน Collapsible Panel

1. เปิดเว็บเพจที่ต้องการแทรก Collapsible ขึ้นมา จากนั้นทำการ save ให้เรียบร้อย

2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการวาง Collapsible Panel จากนั้นคลิกที่ Spry Collapsible Panelดังรูป3. เมื่อคลิกแล้วจะแสดงผลดังรูป


เราสามารถแก้ไขข้อความได้โดยตรงจากหน้าที่แสดงผลได้ทันที

4. เราสามารถเลือกแสดงหรือ ไม่แสดงเนื้อหาโดยการวามเมาส์เหนือหัวข้อ จะมีสัญลักษณ์รูปตาปรากฏขึ้นมา ให้เราคลิกได้5. Property inspector เมื่อเราทำการแก้ไข Collapsible Panel จะเป็นดังรูปมีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องซ้ายมือบนสุด ใส่ชื่ออ้างอิง Collapsible Panel

2. Display สั่งให้แสดงหรือไม่แสดงเนื้อหา

3. Default Stat สั่งให้แสดงผลเนื้อหาเมื่อโหลดหน้าเว็บเพจเสร็จ หรือไม่แสดงเนื้อหา

4. Enable animation เมื่อเลือกช่องนี้การแสดงผลปิดเปิดเนื้อหาจะทำได้นุ่มนวลขึ้น

6.เราสามารถกำหนดรูปแบบที่ใช้แสดงผลของ navigation ได้โดยไปที่ CSS panel ทางขวามือ จะมีรายการแสดงดังรูป7.เมื่อแสดงผลผ่าน Browser จะเป็นดังภาพ

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ