Spry Accordion Panel

สร้างการแสดงผลแบบพับได้ Spry Accordion จะสร้างการแสดงผลในแบบที่เราสามารถแบ่งหมวด และให้ผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อแสดงผลตามหมวดที่ต้องการได้

ขั้นตอนการใช้งาน Spry Accordion Panel

1. เปิดเว็บเพจที่ต้องการแทรก Accordion ขึ้นมา จากนั้นทำการ save ให้เรียบร้อย

2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการวาง Accordion Panel จากนั้นคลิกที่ Spry Accordion Panelดังรูป3. เมื่อคลิกแล้วจะแสดงผลดังรูป


เราสามารถแก้ไขข้อความได้โดยตรงจากหน้าที่แสดงผลได้ทันที

4. การแก้ไขหัวข้อต่อไปให้เราวางเมาส์เหนือหัวข้อที่ต้องการ จะมีรูปตาขึ้นมา ให้คลิกที่รูปตานั้นก็จะสามารถแก้ไขเนื้อหาในหัวข้อนั้นได้


5. Property inspector เมื่อเราทำการแก้ไข Accordion Panel จะเป็นดังรูปมีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องซ้ายมือบนสุด ใส่ชื่ออ้างอิง Accordion Panel

2. Panels รายชื่อหัวข้อใน Acordion panel สามารถเพิ่มหรือลบด้วยการคลิกที่ เครื่องหมาย + หรือ -

6. เราสามารถกำหนดรูปแบบที่ใช้แสดงผลของ navigation ได้โดยไปที่ CSS panel ทางขวามือ จะมีรายการแสดงดังรูป7.เมื่อแสดงผลผ่าน Browser จะเป็นดังภาพนันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ