แทรกไฟล์วิดีโอ และเสียงลงในเว็บเพจ

ในบทนี้จะเป็นการแทรกไฟล์วิดีโอ และเสียง ซึ่งเราได้กล่าวถึงชนิดของไฟล์ในบทที่แล้วไว้แล้ว (ยกเว้นส่วนของ flash จะไม่รวมในนี้)

แทรกไฟล์วิดีโอ และเสียง

1. เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา และทำการ save ให้เรียบร้อย หรือเปิดไฟล์ที่ save ไว้เรียบร้อยแล้ว คลิกตำแหน่งที่ต้องการจะแทรก

2. ไปที่ Insert > Media > Plugin จะมีหน้าต่างดังรูปให้เลือกไฟล์ที่ต้องการแทรก

3. คลิกโอเคจะมีหน้าต่างดังภาพเราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดที่แสดงในเว็บเพจได้

การแทรกไฟล์วิดีโอ หรือเสียง ในเว็บเพจนั้นถ้าไม่ใช่ไฟล์ flash(flv) โปรแกรม Dreamweaver จะไม่รู้ขนาดที่ใช้ในการแสดง ทำให้เราจะต้องกำหนดขนาดที่เราต้องการให้แสดงเอง

4. เมื่อเราเลือกไฟล์วิดีโอที่แทรก ส่วน Property inspector จะเป็นแบบนี้มีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องแรกสุดทางซ้ายมือ สำหรับใส่ชื่ออ้างอิงให้กับไฟล์ที่เราแทรกลงไป

2. W (Width) and H (Height) กำหนดความกว้าง และสูงของ ไฟล์ที่จะให้แสดงผล

3. Class กำหนด Style Sheet ให้กับไฟล์นี้

4. Src (Source) ตำแหน่งที่เก็บไฟล์

5. Align จัดตำแหน่งของไฟล์

6. Play button ใช้ทดลองเปิดไฟล์

7. Plg URL ใช้กำหนดเว็บไซต์สำหรับโหลดโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ที่เราแทรก จะปรากฏเมื่อเครื่องผู้ใช้ไม่สามารถเปิดไฟล์ของเราได้

8. V Space (Vertical Space) กำหนดระยะห่างระหว่างไฟล์ flash กับวัตถุอื่นในเว็บเพจในตำแหน่งบนและล่าง

9. H Space (Horizontal Space) กำหนดระยะห่างระหว่างไฟล์ flash กับวัตถุอื่นในเว็บเพจในตำแหน่งซ้ายและขวา

10. Border กำหนดขอบให้กับไฟล์

11. Parameters กำหนดค่าตัวแปรอื่น จะพูดถึงในบทอื่น

การแสดงผลไฟล์วิดีโอและเสียงที่เราแทรกลงไปนี้ จะแสดงผลก็ต่อเมื่อโหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จะไม่มีการโหลดไฟล์พร้อมกับการเล่นไฟล์ อย่างในเว็บ youtube ถ้าต้องการให้โหลดไปด้วยเล่นเป็นได้ต้องใช้งานในตัวเลือก Streaming ซึ่งจะต้องติดต่อกับ ผู้ดูแล server ว่าได้เปิด Streaming server ไว้หรือไม่

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ