แทรกไฟล์ Flash ในเว็บเพจ

ถ้าเรามีไฟล์ flash ที่คุณสร้างขึ้นมาเอง แล้วต้องการจะแทรกลงในเว็บเพจ เราต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การแทรกไฟล์ Flash ลงในเว็บเพจ

1. เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา และทำการ save ให้เรียบร้อย หรือเปิดไฟล์ที่ save ไว้เรียบร้อยแล้ว

2. ไปที่ Common และเลือกเครื่องมือดังรูป หรือไปที่ Insert > Media > Flash



3. เมื่อคลิกที่ flash แล้วจะมีหน้าต่างดังรูป



เลือกไฟล์ Flash ที่ต้องการจะแทรก จากนั้นคลิก OK

4. เมื่อเราคลิกที่ไฟล์ Flash ที่แทรกไปจะพบว่า Property inspector เปลี่ยนไปดังรูป



มีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องแรกสุดทางซ้ายมือ สำหรับใส่ชื่ออ้างอิงให้กับไฟล์ที่เราแทรกลงไป

2.W (Width) กำหนดความกว้างที่ใช้แสดงผลของ flash

3.H (Height) กำหนดความสูงที่ใช้แสดงผลของ flash

4.File ช่องนี้จะแสดงค่าตำแหน่งที่เราบันทึกไฟล์ flash เอาไว้ไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้น

5.Src (Source) ให้เราระบุตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ .fla เอาไว้

6.Edit ใช้สำหรับแก้ไขไฟล์ flash (.swf) โดยจะเรียกโปรแกรม Adobe Flash ขึ้นมา โดยจะอ้างอิงจากช่อง Src (Source) ที่เราได้บอกตำแหน่งไฟล์ .swf ไว้

7.Reset Size เราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของไฟล์ Flash ได้โดยคลิกที่มุมของไฟล์ แล้วลากจะขยาย หรือย่อก็ได้ ถ้าต้องการให้ขยายในอัตตราส่วนเท่าเดิมก็ให้กด Shift ค้างไว้ เมื่อเราต้องการให้ขนาดกลับมาเหมือนเดิมก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้

8.Class กำหนด Style Sheet ให้กับไฟล์นี้

9.Loop เมื่อเลือกช่องนี้ไฟล์ Flash จะเล่นซ้ำไปซ้ำมา ถ้าเราไม่ได้เลือกจะแสดงเพียงครั้งเดียวแล้วหยุดไป

10.Autoplay ถ้าเลือกช่องนี้ Flash จะแสดงผลเองอัตโนมัติเมื่อโหลดไฟล์เรียบร้อย ถ้าไม่เลือกการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับ behavior (เช่น onMouseOver , onMouseDown) ที่เราได้กำหนดไว้ให้กับไฟล์นั้น

11.V Space (Vertical Space) กำหนดระยะห่างระหว่างไฟล์ flash กับวัตถุอื่นในเว็บเพจในตำแหน่งบนและล่าง

12.H Space (Horizontal Space) กำหนดระยะห่างระหว่างไฟล์ flash กับวัตถุอื่นในเว็บเพจในตำแหน่งซ้ายและขวา

13.Quality ตัวเลือกนี้จะทำให้เราสามารถจัดการกับ anti-aliasing คือการกำหนดคุณภาพของ flash โดยถ้าเราเปิด anti-aliasing จะทำให้ flash แสดงผลได้ดี ภาพสวยขึ้น แต่ความเร็วของการเล่นไฟล์ flash จะช้าลง สมมุติว่าเราใส่รูปคนวิ่งลงไป เมื่อเปิด anti-aliasing จะทำให้รูปสวยขึ้น แต่คนจะวิ่งได้ช้าลง โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

Low ปิดการใช้ anti-aliasing เราจะเลือกตัวเลือกนี้เมื่อ ความเร็วของการเล่นไฟล์ สำคัญกว่าความสวยงาม

High เปิดการใช้ anti-aliasing เราจะเลือกตัวเลือกนี้เมื่อ ความเร็วของการเล่นไฟล์ สำคัญน้อยกว่าความสวยงาม

Auto High คำสั่งนี้จะเปิด anti-aliasing ก่อน เมื่อความเร็วของการเล่นไฟล์ช้าลงมาก ก็จะทำการปิด anti-aliasing ให้ความสำคัญความสวยงามมากว่าความเร็ว

Auto Low คำสั่งนี้จะเริ่มต้นด้วยการปิด anti-aliasing ก่อน จะเปิดก็ต่อเมื่อเครื่อง CPU ของเครื่องผู้ใช้งานสามารถประมวลผลได้โดยไม่ทำให้ความเร็วของการเล่นไฟล์ลดลง ก็จะเปิด anti-aliasing ให้ความสำคัญความเร็วมากว่าความสวยงาม

14. Scale เราจะใช้คำสั่งนี้เมื่อได้เปลี่ยนขนาดของ flash จากขนาดเดิมโดยไม่มีมาตราส่วน คำสั่งนี้จะเป็นการกำหนดการแสดงผลของ flash ในขนาดที่เรากำหนด

Default (Show All) แสดงผลตามมาตราส่วนปรกติ และจะแสดงผลทั้งหมดของไฟล์ เช่น ถ้าเราเปลี่ยนขนาดที่ผิดมาตราส่วนไป ตัวเลือกนี้จะปรับให้แสดงผลในมาตราส่วนที่สามารถแสดงได้เท่านั้น

No Border แสดงผลให้โดยใช้มาตราส่วนปรกติ แต่จะไม่แสดงผลส่วนที่เกินออกไป เช่นถ้าเราปรับมาตราส่วนผิดไป ตัวเลือกนี้จะปรับมาตราส่วนตามนั้น แต่ส่วนที่เกินออกไปขนาดที่เรากำหนด จะไม่แสดงผล

Exact Fit จะปรับการแสดงผลให้เท่ากับขนาดที่เรากำหนด

15. Align จัดตำแหน่งของไฟล์

16. Bg กำหนดพื้นหลังให้ไฟล์

17. Play button กำหนดให้แสดงผลไฟล์ flash ใน Dreamweaver ถ้าเรากด play จะทำให้เห็นไฟล์ flash แสดงผลใน Dreamweaver แต่ถ้าเราต้องการแก้ไขต้องกด stop ก่อน

18. Parameters กำหนดค่าตัวแปรให้กับ flash จะพูดถึงในบทอื่น

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ