การสร้างเว็บเพจด้วย CSS layout (ตอนที่ 9)

กำหนดการแสดงผลของ H1

#containner #main #right #content.green h1 ส่วนนี้จะใช้แสดงผล H1 tag ที่อยู่ใน content ที่มี class = green จะแสดงผลดังรูปด้านล่าง

1. กำหนดสีและขนาดของตัวอักษร

2. กำหนดขนาดของ H1 ให้กว้าง 450px และสูง 40px และกำหนดค่า margin , padding

3. สุดท้ายก็กำหนดเส้นขอบทางซ้ายมือกำหนดการแสดงผลของ authors

#containner #main #right #content #authors ส่วนนี้จะกำหนดตำแหน่งชื่อผู้แต่ง ให้แสดงอยู่ใต้หัวข้อดังรูป


1. กำหนดขนาดตัวอักษร และสี

2. กำหนด margin , padding ให้เป็น 0 เรื่องนี้สำคัญมากต่อการจัดตำแหน่งของ authors

3. กำหนดตำแหน่งให้กับ authors โดย type เลือกเป็น absolute เพื่อจะทำให้เราสามารถจัดตำแหน่งได้อย่างอิสระ โดยตำแหน่งที่เราจัดอยู่ในกรอบของ <div id="content"> นั่นคือ ด้านบนอยู่ห่างจากขอบ content 25px และด้านซ้ายอยู่ห่างจากขอบ 15px

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ