การสร้างเว็บเพจด้วย CSS layout (ตอนที่ 4)

ในบทความนี้จะเป็นเรื่องของการเขียน CSS ที่ใช้ในส่วน head กัน ก่อนจะเริ่มเขียน CSS เราต้องทำการตัดรูปภาพที่จะใช้ในการทำเว็บเพจ จากรูปที่เราทำการออกแบบไว้ก่อน ซึ่งจะตัดออกมาได้จำนวน 7 รูปดังรายการด้านล่าง

1.รูปลูกศร (arror.gif)2.รูปพื้นหลัง (bg.jpg)3.รูปชื่อเว็บไซต์ และภาพประกอบ (head.jpg)4.รูปพื้นหลังสีฟ้า (blue.jpg)5.รูปพื้นหลังสีเขียว (green.jpg)6.รูปพื้นหลังสีแดง (red.jpg)7.รูปพื้นหลังสีเหลือง (yellow.jpg)
ขั้นตอนการเขียน CSS ในส่วนของ HEAD

1. เพิ่มรายการ CSS คลิกที่ปุ่มตามรูปจะมีหน้าต่างขึ้นดังรูปด้านล่าง

2. กรอกรายละเอียดตามรูป3. ในส่วนของ background จะใช้รูป head.jpg4. Border กำหนดชนิดของเส้นขอบ ความหนา และสีของเส้นขอบ5. ในส่วนของ Box จะกำหนดขนาดความกว้าง 796px และสูง 150px

ที่เรากำหนดความยาวให้เท่ากับ 796px เพราะว่าเราต้องการให้เว็บเพจของเรามีความกว้าง 800px พอดีเมื่อรวมกับเส้นขอบขนาด 2px ของเราที่ได้สร้างไว้ในหัวข้อที่ 4

Clear: both เป็นคำสั่งไม่ให้มีวัตถุในอยู่ทั้ง 2 ด้านของ head6. เมื่อเราคลิก OK จะได้เว็บเพจดังรูปได้ล่าง

เท่านี้เราก็ได้รูปในส่วน Head ของเว็บไซต์แล้ว


คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างเว็บเพจ

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง CSS

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ