การสร้างเว็บเพจด้วย CSS layout (ตอนที่ 2)

หลังจากที่เราได้ออกแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Illustrator แล้ว ต่อจากนี้เราก็จะเริ่มใช้งาน CSS layout กัน

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การทำงานของ CSS layout จะเป็นการควบคุมตำแหน่ง ขนาด และการแสดงผลของ div ดังนั้นเราจึงต้องเริ่มวางตำแหน่ง div หลักในเว็บเพจให้สอดคล้องกับเว็บเพจที่เราได้ออกแบบไว้ ดังรูปตามรูปเราจะแบ่งตำแหน่งหลักไว้ 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1.<div align="center"> เราจะเก็บทุกอย่างไว้ใน div ตัวนี้โดยจะมีความกว้างเท่ากับ ความกว้างของหน้าจอ และสังให้ div อื่นๆอยู่กลางหน้าจอพอดี

2.<div id="head"> เก็บรูปด้านบนสุดของเว็บเพจ3.<div id="containner"> เก็บเนื้อหาส่วนกลางของเว็บเพจทั้งหมด ดังรูป4.<div id="main"> เก็บเนื้อหาส่วนกลางของเว็บเพจทั้งหมด ดังรูปหลายคนอาจสงสัยว่าหัวข้อที่ 3 และ 4 ทำหน้าที่เหมือนกัน ทำไมต้องมีซ้ำกันด้วย เรื่องนี้จะอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป

5.<div id="left"> เก็บเนื้อหาทางฝั่งซ้ายมือ ดังรูป6.<div id="right"> เก็บเนื้อหาทางฝั่งขวามือ ดังรูป7.<div id="footer"> เก็บส่วนล่างสุดของเว็บเพจ ดังรูปในบทต่อไปจะเป็นการใส่เนื้อหาให้กับเว็บเพจ

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขี้น

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างเว็บเพจที่เสร็จแล้ว

คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดตัวอย่างเว็บเพจที่เสร็จแล้ว

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ