เครื่องมือที่ใช้ปรับแต่งภาพของ Dreamweaver

เครื่องมือใหม่ของ Dreamwerver ที่เกี่ยวกับการจัดการรูปนั้นได้เพิ่มขึ้นมากมาก เช่น ปรับขนาดภาพ, ปรับความคมชัดของภาพ, ปรับแสง และเครื่องมือที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์รูป ซึ่งทำให้เราสามารถจัดการกับรูปได้ง่ายยิ่งขึ้นและเสียเวลาน้อยลงอย่างมาก

เครื่องมือที่ใช้จัดการกับรูปจะอยู่ที่ Property inspector โดยจะแสดงเมื่อเราคลิกที่รูปภาพ ดังตัวอย่างด้านล่าง

เครื่องมือที่ทำให้เราใช้งานได้สะดวกก็คือก็คือ เครื่องมือปรับแต่งภาพโดยใช้ Firework โคยเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะเป็นการเปิดโปรแกรม Firework ขึ้นมา ( Firework เป็นโปรแกรมที่ทำงานคล้ายกับ Illustrator )เมื่อเราทำการปรับแต่งภาพเรียบร้อยแล้ว ภาพที่ทำการปรับแต่งแล้วจะอัพเดทที่หน้า Dreamwerver เอง

** หมายเหตุ ** การปรับแต่งภาพโดยใช้เครื่องมือ ที่กล่าวมาด้านบนทั้งหมดเป็นการแก้ไขที่ไฟล์ต้นฉบับโดยตรง โดยจะบันทึกซ้ำไฟล์ต้นฉบับทันที ดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปก่อนจึงทำการบันทึกเครื่องมือที่ใช้ในการตัดภาพ

เครื่องมือนี้ใช้ในการตัดภาพเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่านั้น โดยวิธีการดังรายละเอียดด้านล่าง

การแก้ไขไฟล์รูปของ Dreamwer จะแก้ไขที่ไฟล์ต้นฉบับ ถ้าเราไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก็ให้ copy ไฟล์นั้นและใช้ไฟล์ที่ copy มาแทน จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะป้องกันความผิดพลาดหรือ อาจต้องการใช้ไฟล์นั้นอีกครั้ง

1. เลือกรูปที่ต้องการตัด

2. ไปที่ Property inspector เลือกเครื่องมือที่ใช้ตัด

3. เมื่อเลือกเครื่องมือที่ใช้ตัดแล้วจะมีหน้าต่างคำเตือนขึ้นมาว่า การแก้ไขไฟล์จะทำที่ไฟล์ต้นฉบับ ให้เราคลิก OK

4. เมื่อคลิก OK ก็จะมีกล่องขึ้นมาในรูป เราสามารถเลือกปรับขนาดพื้นที่ ของรูปที่เราต้องการให้อยู่ในกล่องนั้น

5. เมื่อปรับขนาดเสร็จแล้วให้ ดับเบิลคลิก ในกล่องการตัดภาพก็จะเสร็จสมบรูณ์เครื่องมือที่ใช้ปรับความคมชัดของรูป

เครื่องมือนี้ใช้ในการปรับความคมชัดของภาพ โดยวิธีการดังรายละเอียดด้านล่าง

การแก้ไขไฟล์รูปของ Dreamwer จะแก้ไขที่ไฟล์ต้นฉบับ ถ้าเราไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก็ให้ copy ไฟล์นั้นและใช้ไฟล์ที่ copy มาแทน จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะป้องกันความผิดพลาดหรือ อาจต้องการใช้ไฟล์นั้นอีกครั้ง

1. เลือกรูปที่ต้องปรับความคมชัด

2. ไปที่ Property inspector เลือกเครื่องมือที่ใช้ปรับความคมชัด

3. เมื่อเลือกเครื่องมือที่ใช้ตัดแล้วจะมีหน้าต่างคำเตือนขึ้นมาว่า การแก้ไขไฟล์จะทำที่ไฟล์ต้นฉบับ ให้เราคลิก OK

4. เมื่อคลิก OK ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกปรับความคมชัด

5. คลิก OK ก็จะได้ความคมชัดที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้บีบอัดไฟล์รูป

Dreamweaver ก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์รูปมาให้เหมือนกันถึงแม้ว่า ยังทำได้ไม่ดีเท่ากับ Photoshop

การบีบอัดไฟล์สามารถเลือกฟอร์เมตไฟล์ต่างๆได้ดังนี้ JPEG , GIF และ PNG และยังบอกรายละเอียดขนาดของไฟล์ที่บึบอัดให้อีกด้วย รายละเอียดการบีบอัดไฟล์ดังด้านล่าง

การแก้ไขไฟล์รูปของ Dreamwer จะแก้ไขที่ไฟล์ต้นฉบับ ถ้าเราไม่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก็ให้ copy ไฟล์นั้นและใช้ไฟล์ที่ copy มาแทน จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะป้องกันความผิดพลาดหรือ อาจต้องการใช้ไฟล์นั้นอีกครั้ง

1. เลือกรูปที่ต้องบีบอัด

2. ไปที่ Property inspector เลือกเครื่องมือที่ใช้บีบอัดรูป

3. เมือเลือกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป

4. เลือกฟอร์เมตของไฟล์ที่ต้องการบีบอัด

5. เมื่อเลือกฟอร์เมตแล้ว ภาพที่แสดงผลจะเปลี่ยนไปตามฟอร์เมตที่เลือก เมื่อพอใจกับขนาดของไฟล์แล้วคลิก OK ก็จะสามารถบีบอัดไฟล์ได้เรียบร้อย

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ