Box category

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSS

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวกันโดยละเอียดในบท CSS layout อีกทีเพราะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากรายละเอียดในหมวด Box categoryBox category ใช้จัดวัตถุต่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเช่น จัดตัวหนังสือที่อยู่ใน ตาราง (Table) และจัดตำแหน่งของ <div> เราจะกล่าวโดยละเอียดกันในส่วนของ Table และ CSS layout

1. Width, Height เราใช้กำหนดความยาวและความสูง ของรูปภาพ หรือ <div> tag

2. Float จัดตำแหน่งของวัตถุให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

3. Clear คำสั่งจัดวัตถุไม่ให้มีการซ้อนทับกัน

4. Paddingจัดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุ และเนื้อหา เช่น ระยะห่างระหว่างเส้นตาราง และเนื้อหาในตาราง

5. Marginเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างวัตถุเช่น กำหนดให้ข้อความห่างจาก ตาราง 1 cm , กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความด้วยกัน , ระหว่างรูปกับตัวอักษร

รูปแสดงความแตกต่างระหว่าง margin กับ padding

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ