Border category

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSS ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดในส่วนของ Border category กัน รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างของ Border categoryรายละเอียดในหมวด Box categoryในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการกำหนดเกี่ยวเส้นขอบ ขนาด สี และรูปแบบของเส้นขอบ

1. Style กำหนดรูปแบบของเส้นขอบ ดูแบบของชนิดขอบทั้งหมด

2. width กำหนดความหนาของเส้นขอบ

3. Color กำหนดสีของเส้นขอบ

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ