Background category

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSS

ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดในส่วนของ Background category กัน รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างของ Background categoryรายละเอียดในหมวด Background category

1. Background Color ตั้งค่าสีที่ใช้ในการทำพื้นหลัง

2. Background Image เลือกรูปที่ใช้ทำเป็นพื้นหลัง โดยการคลิกที่ browse แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการให้เป็นพื้นหลัง พื้นหลังที่เป็นภาพจะแสดงอยู่เหนือพื้นหลังที่เป็นสีเสมอ

3. Repeat ตั้งค่าการแสดงพื้นหลัง มีรายละเอียดดังนี้

No Repeat ให้แสดงรูปพื้นหลังเพียงครั้งเดียวไม่ต้องแสดงซ้ำ

Repeat แสดงพื้นหลังจนเต็มพื้นที่การแสดงผล

Repeat-x แสดงพื้นหลังซ้ำในแนวนอนเท่านั้น

Repeat-y แสดงพื้นหลังซ้ำในแนวตั้งเท่านั้น

4. Attachment ตั้งค่าการแสดงพื้นหลัง มีรายละเอียดดังนี้

Fixed ให้แสดงพื้นหลังอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนตามเนื้อหา

Scroll ให้พื้นหลังเคลื่อนที่ตามเนื้อหาไป

5. Horizontal Position กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง ให้ ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง หรือกำหนด ค่าระยะห่างจากขอบทางซ้ายมือของการแสดงผล จะใช้งานในส่วนนี้ต้องกำหนดให้พื้นหลังไม่มีการแสดงซ้ำ

6. Vertical Position กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง ให้ อยู่บนสุด ล่างสุด หรือกลางหน้า หรือกำหนด ค่าระยะห่างจากขอบบนของการแสดงผล จะใช้งานในส่วนนี้ต้องกำหนดให้พื้นหลังไม่มีการแสดงซ้ำ

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ