เปลี่ยนสัญลักษณ์หน้า list

ในบทเรียน HTML จะมีเรื่องการเขียน list อยู่ซี่งเครื่องหมายที่อยู่หน้า list นั้นสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้คำสั่ง CSS

1. เปลี่ยนสัญลักษณ์หน้า list แบบไม่มีการเรียงลำดับ
list แบบไม่มีลำดับ สัญลักษณ์จะเป็นรูปซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น วงกลมแบบทึบ วงกลมแบบโปร่ง ส่ีเหลี่ยม หรือไม่ต้องการให้แสดงก็ได้

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


2. เปลี่ยนสัญลักษณ์หน้า list แบบมีการเรียงลำดับ

ตัวอย่างเปลี่ยนสัญลักษณ์หน้า list แบบมีลำดับ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง3. สัญลักษณ์ทั้งหมด
ในตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์ของ list ทั้งหมด สัญลักษณ์ตั้งแต่ lower-greek จะแสดงในเฉพาะ firefox เท่านั้น ถ้าใช้ Internet Explorer จะเห็นเป็นวงกลมปรกติ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง4. ใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์
สามารถใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ของ list ได้ ดังตัวอย่างที่แสดง

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง5. กำหนดตำแหน่งให้กับสํญลักษณ์

ตัวอย่างเป็นการกำหนดตำแหน่งให้กับสัญลักษณ์ ซึ่งกำหนดได้ 2 ตำแหน่งคือ 1.inside , 2.outside

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง6. รวมคำสั่งที่ใช้กับ list
ตัวอย่างแสดงการรวมคำสั่งที่ใช้กับ list

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ