คำสั่งที่ใช้ใส่ Background ให้เว็บเพจ

การใส่พื้นหลังโดยใช้คำสั่ง CSS นั้นเราสามารถใส่พื้นหลังได้กับวัตถุใดก็ได้เช่น ใส่พื้นหลังให้กับหัวข้อ, ใส่พื้นหลังให้กับตาราง, ใส่พื้นหลังให้กับย่อหน้า และยังสามารถกำหนดขนาด และรายละเอียดการแสดงผลได้อีกด้วย โดยคำสั่งทั้งหมดเราจะพูดกันในบทนี้

1. ใส่พื้นหลังที่เป็นสี
เราสามารถใส่พื้นหลังให้กับวัตถุในหน้าเว็บเพจของเราได้ ดังตัวอย่างเราใส่พื้นหลังให้กับ <body> , <h1> , <p> โดยการกำหนดสีก็ใช้แบบเดียวกับภาษา HTML

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง2. ใส่พื้นหลังที่เป็นรูปภาพ
ในตัวอย่างจะเป็นการใส่พื้นหลังที่เป็นรูปภาพ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง3. คำสั่งให้แสดงพื้นหลังซ้ำในแนวตั้งเท่านั้น
ตามปรกติการแสดงรูปพื้นหลังจะแสดงซ้ำๆกันจนเต็มหน้าเว็บเพจ ดังตัวอย่างที่ 2 อยู่แล้วแต่ในหัวข้อนี้จะให้แสดงซ้ำเฉพาะในแนวตั้งเท่านั้น

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง4. คำสั่งให้แสดงพื้นหลังซ้ำในแนวนอนเท่านั้น
ตัวอย่างนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงพื้นหลังซ้ำเฉพาะแนวนอนเท่านั้น

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง5. คำสั่งให้แสดงพื้นหลังเพียงครั้งเดียว

คำสั่งนี้จะเป็นการบังคับให้มีการแสดงรูปพื้นหลังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง6. คำสั่งกำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง

ในหัวข้อที่ 5 เรากำหนดให้แสดงพื้นหลังเพียงครั้งเดียว โดยตำแหน่งที่แสดงนั้นเป็นตำแหน่งซ้ายบนของเว็บเพจ ซึ่งในหัวข้อนี้จะระบุตำแหน่งให้กับพื้นหลังของเรา โดยใช้คำสั้ง background-position: ในตัวอย่างเราจะให้จัดเข้ากึ่งกลางของหน้า background-position: center ความจริงแล้วเราอาจจัดให้อยู่ตำแหน่งอื่นได้อีกเช่น

background-position: left เป็นตำแหน่งด้านซ้ายของหน้า
background-position: right top เป็นตำแหน่งด้านขวาบนของหน้า
background-position: center bottom เป็นตำแหน่งกึ่งกลางด้านล่างของหน้า

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง7. คำสั่งกำหนดตำแหน่งของพื้นหลังเป็นเปอร์เซ็นต์

ในหัวข้อที่แล้วเป็นการกำหนดตำแหน่งแบบคร่าวๆ ในหัวข้อนี้เราจะบอกตำแหน่งของพื้นหลังเป็น % โดยจะให้รายละเอียดได้มากว่าในหัวข้อที่แล้ว เราจะใช้คำสั่งbackground-position: X% Y% โดยจะมีค่า 2 ค่าให้เราใส่คือ

ค่า X เป็นตำแหน่งในแนวนอน
ค่า Y เป็นตำแหน่งในแนวตั้ง

โดย ค่า X = 0% , Y = 0% จะอยู่ที่มุมซ้ายบนของเว็บเพจ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง8. คำสั่งกำหนดตำแหน่งของพื้นหลังเป็น px (pixel)

กำหนดพื้นหลังแบบ pixel จะใช้คำสั่ง background-position: Xpx Ypx โดยค่าที่เราจะต้องใส่มี 2 ค่าคือ

ค่า X เป็นระยะห่างจากขอบด้านซ้ายของพื้นหลัง
ค่า Y เป็นระยะห่างจากขอบด้านบนของพื้นหลัง

โดย ค่า X = 0px , Y = 0px จะอยู่ที่มุมซ้ายบนของเว็บเพจ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง9. คำสั่งให้พื้นหลังอยู่กับที่
โดยทั่วไปเมื่อเราเลื่อนหน้าเว็บเพจเพื่ออ่านเนื้อหา พื้นหลังก็จะเลื่อนตามด้วย แต่คำสั่งนี้จะทำให้พื้นหลังอยู่กับที่เคลื่อนที่เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง10. การใช้หลายๆคุณสมบัติโดยคำสั่งเดียว
เราสามารถกำหนดหลายๆคุณสมบัติของพื้นหลังไว้ในคำสั่ง background: เพียงคำสั่งเดียว จะสังเกตุได้ว่า browser จะแสดงพื้นหลังที่เป็นภาพไว้บนพื้นหลังที่เป็นสีเสมอ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง

บทความนี้ทำให้เห็นได้ว่า การใช้ CSS นั้นมีประโยชน์กับเรามากเพราะมีความยืดหยุ่นในการแสดงผลมาก ในบทความต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดตัวหนังสือในเว็บเพจ ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดหน้าเว็บเพจมาก

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ