ติดตั้ง Watchman ใน Ubuntu

คนที่ใช้ graphql คงรู้ว่าเราจำเป็นต้องใช้ relay ซึ่งปัญหาคือคำสั่งใน compile grapql ต้องใช้ watchman ปัญหาคือมันลงวุ่นวายมาก หลายครั้งที่ลงแล้วใช้ไม่ได้ วันนี้เลยจะมารวมคำสั่งไว้ที่เดียว เวลาลงเครื่องใหม่จะได้มาก๊อปจากที่นี่เอาครับ

$ cd ~
$ git clone https://github.com/facebook/watchman.git
$ cd watchman/
$ git checkout v4.9.0
$ sudo apt-get install -y autoconf automake build-essential python-dev libssl-dev libtool
$ ./autogen.sh 
$ ./configure --without-python  --without-pcre --enable-lenient
$ make
$ sudo make install
$ watchman --version
นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ