รวมศัพท์พื้นฐานการทำเว็บไซต์

รวมคำศัพท์พื้นฐาน

เริ่มต้นกันเลยครับการที่เราเปิดเว็บไซต์ hellomyweb.com นั้นเบื้องหลังทำงานกันยังไงมีความซับซ้อนแค่ไหนกันนะ เริ่มต้นจากคำศัพท์กันก่อนเลยเพื่อที่ต่อไปนี้เราจะได้เข้าใจตรงกัน

Client คือโปรแกรมที่เราใช้ต่อกับอินเตอร์เน็ต ที่เราคุ้นเคยใช้งานกันเช่น Chrome, Firefox หน้าที่ของมันคือใช้แสดงหน้าตา ข้อความหรือคำสั่งต่างที่ได้รับมาจาก Web server อีกที อธิบายกันให้เห็นภาพ การที่เราเปิดเว็บไซต์ hellomyweb.com ด้วยโปรแกรม Chrome แล้วมีหน้าตาเว็บไซต์ให้เราเห็น มีบทความให้เราอ่าน นั้นคือ Chrome ทำหน้าที่เป็น client ที่รับข้อมูลจาก web server ของ hellomyweb.com มาแสดงอีกที

Server หรือ web server ที่เราพูดถึงกันมันก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องที่ต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อรอให้ client มาเรียกขอข้อมูลไปแสดงให้ผู้ใช้ต่อไป โดยการต่อผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับด้วย IP Address หน้าที่หลักๆของ server นั้นคือ เก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพ ฐานข้อมูล บทความ ทุกอย่างที่เราเห็นในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะถูกเก็บอยู่ใน server ทั้งหมด นอกจากเก็บแล้วยังมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลอีกด้วย เช่นเราทำเว็บที่มีการคำนวนตัวเลข เว็บไซต์จะคำนวนค่าตัวเลขมาให้เราก่อนจากนั้นค่อยส่งมายัง client ต่อไป

IP address ชื่อเต็มๆคือ Internet Protocol Address เป็นชุดของตัวเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใน TCP/IP network ถ้าให้พูดง่ายๆคือ มันเป็นเหมือนชื่อของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ถ้าเราต้องการติดต่อเครื่องไหนเราก็จะต้องระบุ IP address ของมัน ตัวอย่างเช่น IP address ของ hellomyweb.com คือ 128.199.117.62

ISP ชื่อเต็มๆคือ Internet Service Provider ตัวอย่างเช่น True Internet, 3BB, Ais fibre มันคือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเรานั่นเอง โดยหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือ นำเราเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็น ต่อเราเข้ากับเครื่อง server ต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลก

DNS Domain Name System อย่างที่บอกไปคือ เครื่องคอมพิวเตอร์จะติดต่อกันด้วน IP address แต่ใครในโลกจะไปจำ IP address กันล่ะ คนเราจำสิ่งที่เป็นคำได้มากกว่าตัวเลข ดังนั้นเราจึงมี DNS ขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวหนังสือแทนเช่น ถ้าเราเปิด hellomyweb.com มันจะแปลงเป็น 128.199.117.62 หมายความว่าเราสามารถพิมพ์ชื่อหรือ IP address เข้าไปใน chrome ก็ได้ ถ้าเราพิมพ์ชื่อเข้าไปก็จะผ่านระบบ DNS ก่อนเพื่อแปลงเป็น IP address แต่ถ้าเราใส่เป็น IP เข้าไปเลยก็จะไม่ผ่าน DNS แต่จะผ่านไปยัง server โดยตรง การทำงานของ DNS คือจะเป็นฐานข้อมูลที่เก็บชื่อเว็บไซต์และ IP ของเครื่อง server ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์นั้นอยู่

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol มันคือวิธีการในการติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ถ้าเราต้องการส่งข้อมูลหากันเราต้องมีกฏในการส่ง TCP/IP คือกฏ มันเป็นวิธีการระบุว่าจะส่งข้อมูลหากันต้องส่งรูปแบบไหน ข้อมูลที่ได้เป็นยังไง จะส่งต้องส่งแบบไหนรับยังไง

Port Number เป็นตัวเลขที่ใช้คู่กับ IP เช่นๆ 128.199.117.62:80 ตัวเลข 80 คือ port number คือปรกติแล้วเครื่อง server เราจะมีโปรแกรมทำงานอยู่หลายตัวนะครับ port number จะใช้ระบุว่าเราต้องการติดต่อโปรแกรมตัวไหนใน server เช่นถ้าเราต้องการติดต่อเพื่อข้อมูลเว็บไซต์เราก็ใช้ผ่าน 80 ถ้าเราต้องการข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเราก็อาจจะใช้ผ่านเลขอื่นเช่น 5432 เป็นต้น สรุปง่ายๆเลยนะครับ มันคือตัวเลขที่ทำให้เราสามารถติดต่อกับโปรแกรมต่างๆใน server ได้ครับ แต่ที่เห็นว่ามันไม่มี port number จริงๆแล้วมันมีนะครับปรกติถ้าเราเปิดผ่าน chrome มันจะใส่ port 80 ให้อัตโนมัติครับ

HTTP Hyper-text Transfer Protocol มันเป็นวิธีในการส่งข้อมูลระหว่าง web browser กับ server ครับ

URL Uniform Resource Locators ตัวอย่างเช่น http://hellomyweb.com/blog/basic_web_site_work/ มันเป็นตัวระบุสิ่งที่เราต้องการที่อยู่ภายใน server ถ้าดูผ่านๆมันก็เป็น domain name หรือชื่อเว็บไซต์รวมกับสิ่งที่เราต้องการ ตามตัวอย่าง เราต้องการเปิด hellomyweb.com และข้อมูลที่เราต้องการได้คือ /blog/basic_web_site_work

นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ