พื้นฐาน Illustrator

ในหัวข้อนี้จะแนะนำโปรแกรม Illustrator (อิลัสเทรเทอร์) และพูดถึงพื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Illustrator ในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรม

คลิกเพื่ออ่านบทความทั้งหมดในหมวดนี้

แนะนำ Illustrator

แนะนำ Illustrator

ในบทความนี้จะพูดถึงการทำงานของโปรแกรม Illustrator ว่าทำงานแบบใด และเหมาะกับงานประเภทใด

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 9:51 | จำนวนครั้งที่เปิด : 71,276


เครื่องมือหลักๆ ของ Illustrator

เครื่องมือหลักๆ ของ Illustrator

ในบทความนี้จะแนะนำเครื่องมือหลักๆ ของโปรแกรม Illustrator

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 9:52 | จำนวนครั้งที่เปิด : 54,109


สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง New ..

สร้างงานใหม่ด้วยคำสั่ง New ..

เริ่มต้นการทำงานด้วยการเปิดเอกสารใหม่ขี้นมาด้วยคำสั่ง New

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 9:53 | จำนวนครั้งที่เปิด : 24,604


การเปลี่ยนแปลงชิ้นงาน และการบันทึกงาน

การเปลี่ยนแปลงชิ้นงาน และการบันทึกงาน

การแก้ไขขนาดชิ้นงาน เปลี่ยนแปลงโหมดของสี และการบันทึกไฟล์ และการบันทึกให้เป็นเวอร์ชั่นต่างๆกัน

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 9:53 | จำนวนครั้งที่เปิด : 34,400ตัวอย่างการใช้งาน Illustrator

ในบทนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งาน Illustrator ในการออกแบบเว็บไซต์ และสร้างภาพต่างๆ

คลิกเพื่ออ่านบทความทั้งหมดในหมวดนี้

ตัวอย่างการใช้งาน Illustrator ออกแบบเว็บไซต์ (ตอนที่ 1)

ตัวอย่างการใช้งาน Illustrator ออกแบบเว็บไซต์ (ตอนที่ 1)

ในบทความนี้จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Illustrator ในการออกแบบเว็บไซต์ จะเป็นบทความที่ต่อเนื่องกับ ทดลองใช้ Dreamweaver ทำเว็บเพจ ในหัวข้อ Dreamweaver

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 7:41 | จำนวนครั้งที่เปิด : 47,813


ตัวอย่างการใช้งาน Illustrator ออกแบบเว็บไซต์ (ตอนที่ 2)

ตัวอย่างการใช้งาน Illustrator ออกแบบเว็บไซต์ (ตอนที่ 2)

เนื้อหาต่อจากตอนที่ 1

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 15-05-2010 23:42 | จำนวนครั้งที่เปิด : 30,266


วาดรูปดาวด้วย Star tool

วาดรูปดาวด้วย Star tool

ในบทนี้จะใช้ Star tool และเครื่องมือต่างๆของ Illustrator สร้างภาพดาวแบบง่ายๆ แต่มีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 10:21 | จำนวนครั้งที่เปิด : 54,988