ทฤษฎีสี

การใช้สีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำเว็บไซต์ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหาของเว็บไซต์ จะทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และยังส่งผลอย่างมากกับความสวยงามของเว็บไซต์ ถ้าเราออกแบบโดยใช้สีที่ไม่เข้ากัน ก็จะทำให้เว็บของเราดูไม่สวยไปเลยก็ได้

คลิกเพื่ออ่านบทความทั้งหมดในหมวดนี้

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

ความรู้สึกของเราต่อสีที่เห็นนั้น ในแต่ละสีจะไม่เหมือนกัน การใช้สีให้เหมาะสมกับเนื้อหาในเว็บไซต์ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 9:44 | จำนวนครั้งที่เปิด : 128,795


ทฤษฎีสี

ทฤษฎีสี

ตัวอย่างสี 20 สีที่นิยมใช้ในเว็บไซต์

เปิดบทความนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ : 16-05-2010 9:44 | จำนวนครั้งที่เปิด : 73,642