โครงสร้างคำสั่งของ HTML

HTML

การใช้งาน

    ในบทที่แล้วเราได้ลองเขียน HTML กันดูบ้างแล้ว ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดคำสั่งของ HTML โดยการใช้งานหลักจะมีดังนี้

1. คำสั่ง หรือ Tag

            Tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคำสั่ง หรือการลงรหัสคำสั่ง HTML ภายในเครื่องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยที่ Tag HTML แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

     Tag เดี่ยว     เป็น Tag ที่ไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <HR>, <BR> เป็นต้น

     Tag เปิด/ปิด     รูปแบบของ tag นี้จะเป็นแบบ <tag> .... </tag> โดยที่

            <tag> เราเรียกว่า tag เปิด

            </tag> เราเรียกว่า tag ปิด

2. Attributes

            Attributes เป็นตัวบอกรายละเอียดของ tag นั้นเช่น <span align = 'left'> ... </span> เป็นการบอกว่าให้อักษรที่อยู่ใน tag นี้ชิดซ้าย

3. not case sensitive

            หมายถึง คุณจะพิมพ์ <BR> หรือ <br> ก็ได้ ผลลัพธ์ออกมาไม่ต่างกันโครงสร้างของหลักของ HTML

โครงสร้างหลักของ HTML ก็จะเริ่มด้วย <html> และจบด้วย </html> เสมอ ซึ่งชุดคำสั่งที่ใช้จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ

        1. head คำสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ web page ซึ่งจะไม่แสดงผลที่ web page โดยตรง

        2. body คำสั่งที่อยู่ในส่วนนี้จะใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษร จัดหน้า ใส่รูปภาพ ซึ่งตัวอักษรในส่วนนี้จะแสดงที่ web brower โดยตรง

<html>

    <head>

             คำสั่งในหัวข้อของ head

    </head>

    <body>

             คำสั่งในหัวข้อของ body ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงผล

    </body>

</html>


1. คำสั่งในหัวข้อของ head (Head Section)

Head Section เป็นส่วนที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บนั้นๆ เช่น ชื่อเรื่องของหน้าเว็บ (Title), ชื่อผู้จัดทำเว็บ (Author), คีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหา (Keyword) โดยมี Tag สำคัญ คือ

<HEAD>

            <TITLE>ข้อความอธิบายชื่อเรื่องของเว็บ</TITLE>

            <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">

            <META NAME="Author" CONTENT="ชื่อผู้พัฒนาเว็บ">

            <META NAME="KeyWords" CONTENT="ข้อความ 1, ข้อความ 2 ">

</HEAD>


TITLE

    ข้อความที่ใช้เป็น TITLE ไม่ควรพิมพ์เกิน 64 ตัวอักษร, ไม่ต้องใส่ลักษณะพิเศษ เช่น ตัวหนา, เอียง หรือสี โดยข้อความในส่วนนี้จะแสดงผลใน title bar ของ web browser

META

    Tag META จะไม่ปรากฏผลบนเบราเซอร์ แต่จะเป็นส่วนสำคัญ ในการจัดอันดับบัญชีเว็บ สำหรับผู้ให้บริการสืบค้นเว็บ (Search Engine เช่น google , yahoo)

    charset=TIS-620 ใช้บอกว่าใช้ชุดตัวอักษรแบบใดในการแสดงผล ภาษาไทยเราใช้ charset=TIS-620 หรืออาจเป็น charset=windows-874 ก็ได้ ตอนนี้แนะนำให้ใช้เป็น charset=utf-8

     keyword ดังภาพด้านบนจะเห็นว่าเราสามารถใช่ keywords มากกว่า 1 คำได้โดยใช้เครื่องหมาย (,) ในการคั่นระหว่างคำ

    การพิมพ์ชุดคำสั่ง HTML สามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือผสม การย่อหน้า เว้นบรรทัด หรือช่องว่าง สามารถกระทำได้อิสระ โปรแกรมเบราเซอร์จะไม่สนใจเกี่ยวกับระยะเว้นบรรทัดหรือย่อหน้า หรือช่องว่าง2. คำสั่งในส่วนของ (Body Section)

        Body Section เป็นส่วนเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ ซึ่งการแสดงผลจะต้องใช้ Tag จำนวนมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วีดิโอ หรือไฟล์ต่างๆ

        ส่วนเนื้อหาเอกสารเว็บ เป็นส่วนการทำงานหลักของหน้าเว็บ ประกอบด้วย Tag มากมายตามลักษณะของข้อมูล ที่ต้องการนำเสนอ การป้อนคำสั่งในส่วนนี้ ไม่มีข้อจำกัดสามารถป้อนติดกัน หรือ 1 บรรทัดต่อ 1 คำสั่งก็ได้ แต่มักจะยึดรูปแบบที่อ่านง่าย คือ การทำย่อหน้าในชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้ป้อนคำสั่งทั้งหมดภายใต้ Tag <BODY> </BODY> และแบ่งกลุ่มคำสั่งได้ดังนี้

กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร

กลุ่มคำสั่งจัดแต่ง/ควบคุมรูปแบบตัวอักษร

กลุ่มคำสั่งการทำเอกสารแบบรายการ (List)

กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำลิงค์

กลุ่มคำสั่งจัดการรูปภาพ

กลุ่มคำสั่งจัดการตาราง (Table)

กลุ่มคำสั่งควบคุมเฟรม

กลุ่มคำสั่งอื่นๆ

ในบทต่อไปจะเป็นคำสั่งที่อยู่ในส่วนของ Body section ทั้งหมด

เกี่ยวกับบทความนี้

  • ระดับความยาก : พื้นฐาน
  • คะแนนของบทความนี้ : 13
  • สร้างเมื่อ : 16-05-2010
  • จำนวนครั้งที่เปิด : 734,368
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :
      -

คะแนนความน่าสนใจ

559831

คลิกที่ ใช่เลย! เพื่อโหวตให้กับบทความนี้หากคิดว่าน่าสนใจ

บทความอื่นๆในหมวดลองทำเว็บไซต์ แบบง่ายๆ (12 เรื่อง)

บทนำ HTML

บทนำ HTML

ที่มาของ HTML และพื้นฐานการใช้งาน HTML ในบทนี้จะเป็นต้องใช้โปรแกรมอย่าง Text editer ถ้าคุณยังไม่เคยใช้งานแนะนำให้อ่านหัวข้อ ลองทำเว็บแบบง่ายๆ ดูก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านบทนี้

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 10:01 | จำนวนครั้งที่เปิด : 143,325


โครงสร้างคำสั่งของ HTML

โครงสร้างคำสั่งของ HTML

ในบทนี้จะเป็นโครงสร้างคำสั่ง(tag) ของ HTML

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 11:12 | จำนวนครั้งที่เปิด : 734,368


คำสั่งในการจัดหน้า

คำสั่งในการจัดหน้า

ในบทนี้จะเป็นคำสั่ง Tag พื้นฐานของ HTML ในส่วนของ body section ที่ใช้ในการจัดหน้าเช่น จัดย่อหน้า จัดให้ชิดซ้าย ชิดขวา

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:18 | จำนวนครั้งที่เปิด : 230,940


คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษร และแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษร และแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวเอียง ตัวหนา บทนี้จะบทคำสั่งที่เกี่ยวกับตัวอักษรทั้งหลายกัน รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:18 | จำนวนครั้งที่เปิด : 208,625


เชื่อมต่อเอกสารของเราด้วย hyperlink

เชื่อมต่อเอกสารของเราด้วย hyperlink

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วย web page มากมาย ซึ่งเราจะใช้ hyperlink ในการเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้น

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:19 | จำนวนครั้งที่เปิด : 96,843


แบ่งหน้าจอโดยใช้ Frame

แบ่งหน้าจอโดยใช้ Frame

ปรกติเราจะแสดงเว็บเพจใน browser ได้ที่ละ 1 เว็บเพจ แต่ถ้าเราใช้ Frame เราจะสามารถแสดงเว็บเพจได้หลายๆเว็บเพจในหน้าเดียว โดยจะแบ่งหน้าของ browser ออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ Frame

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 10:59 | จำนวนครั้งที่เปิด : 163,596


Table คำสั่งที่สำคัญสุดในการทำเว็บเพจ

Table คำสั่งที่สำคัญสุดในการทำเว็บเพจ

ในหน้าเว็บเพจของเราประกอบด้วยข้อมูลมากมาย จึงจำเป็นที่จะต้องจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อให้อ่านงาน และใช้งานพื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งตารางจะช่วยเราได้มาก และนิยมใช้มากในการจัดรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:23 | จำนวนครั้งที่เปิด : 159,441


list จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ

list จัดข้อมูลในเว็บเพจให้เป็นระเบียบ

list tag ใช้ในการจัดข้อมูลเป็นชุดๆ หรือเป็นหัวข้อ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลอ่านได้ง่ายขึ้น

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:23 | จำนวนครั้งที่เปิด : 63,211


การสร้างแบบฟอร์ม

การสร้างแบบฟอร์ม

เว็บไซต์นั้นต่างจากเอกสารธรรมดา ตรงที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ เช่นการใช้ search (ค้นหา) ในเว็บไซต์ hellomyweb.com ช่องรับค่าของ search นั้นก็คือแบบฟอร์มใน html นั่นเอง

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:37 | จำนวนครั้งที่เปิด : 117,515


การใส่รูปในเว็บเพจ

การใส่รูปในเว็บเพจ

รูปนั้นสามารถบรรยายรายละเอียดได้ดีกว่าคำพูดมาก ดังนั้นแทบทุกเว็บไซต์จึงมีรูปอยู่เกือบทุกเว็บไซต์ ในบทความนี้เราจะมาใส่รูปในเว็บเพจกัน

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:24 | จำนวนครั้งที่เปิด : 97,471


การใส่ภาพพื้นหลัง ให้เว็บเพจ

การใส่ภาพพื้นหลัง ให้เว็บเพจ

ภาพพื้นหลังเป็นสิ่งที่ทำให้เว็บของเราดูสวยงามแต่ถ้าเราใช้ภาพพื้นหลังที่ไม่ดี อาจส่งผลเสียกับเว็บเราได้ ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการใส่พื้นหลังที่ดี และไม่ดี

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 11:17 | จำนวนครั้งที่เปิด : 534,448


การใช้งานสีในเว็บเพจ

การใช้งานสีในเว็บเพจ

สีสันนั้นอยู่คู่กับเว็บเพจอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะทำให้เว็บดูสวยงามน่าสนใจแล้ว ยังช่วยให้การอธิบายข้อความดีขึ้นอีก ในบทความนี้เราจะมีดูการใช้งานสีกัน

สร้างเมื่อ : 16-05-2010 9:26 | จำนวนครั้งที่เปิด : 81,122